Zoeken
 
 

Geef resultaten weer als:
 


Rechercher Geavanceerd zoeken


Heel V56 Exercice 119 t/m 248

Ga naar beneden

Heel V56 Exercice 119 t/m 248

Bericht  SoepVanDeDag op do sep 08, 2011 7:00 pm

Exercice 119
1 a louper zakken
b pénétrer binnengaan
c plancher examen afleggen
d prévenez waarschuw
e repérer verkennen
f avalé gedronken
g muni d' voorzien van
h décès overlijden
i un justificatif een getekend document
j une épreuve een examen
k ne tardez pas wacht niet te lang
2 a faire bénéficier de
b une barre
c la friandise
d la notice
e la feuille de brouillon
f tenailler
g aviser
h sécher
i attester
j n'est (pas) éliminatoire
k décrocher le bac
3 a verschijnen
b een verbod
c spiekmiddelen
d het opstel
e verdelen
f het slaapmiddel
g een lijst
h waarmerken
i afwijzen
j voorlopig afwijzen
k de onderwijsinspectie

Exercice 120
1 vrai
2 faux. Het kan ook afgenomen worden in een gebouw dat je niet kent.
3 vrai
4 faux. Je moet altijd een verklaring sturen, waarin je je afwezigheid verklaart.
5 vrai
6 faux. Ze mogen ook geen afdrukmogelijkheid hebben.
7 faux. Alleen in geval van ziekte.
8 faux. Je kunt zelfs je bac halen als je ergens een nul voor hebt.
9 faux. Die straf kan door een commissie worden opgelegd.
10 faux. Je kunt alleen een kopie van de cijferlijst daar laten waarmerken, maar je krijgt geen duplicaat.
11 vrai

Document 5 Médecins sans frontières

Exercice 121
a de twijfel
b de afkeer
c de teleurstelling
d de hoop
e de voldoening
f de angst
g de haat
h de zwaarmoedigheid
i de ongerustheid
j de vrolijkheid
k de achting
l de walging
m de opluchting
n de minachting
o de wraak
p de spijt
q de vreugde
r het verdriet
s de bitterheid
t de griep
u de afkeer
v de vrees
w de schaamte
x de berusting
y de razernij
z de wanhoop

Exercice 122
1 Catherine verpleegster verpleegster
Alain geluidstechnicus logistiek medewerker
Pierre historicus beheerder/boekhouder
Lucie marketingmedewerkster boekhoudster
2 Catherine Etre passionné des autres, pas de soi-même.
Alain Si je commence quelque chose, je voudrai le terminer.
Concrétiser quelque chose.
Pierre Me dégager de mes pénates.
La Belgique est trop petite pour y consacrer toute sa vie.
Lucie Je cherchais autre chose (que le fric pour le fric etc.).
Servir à quelque chose.
Une recherche d'idéal, de quelque chose de plus vrai.
3 Catherine Het werk voor MSF en het werk hier vullen elkaar aan, ze behoudt zo openheid van geest.
Alain Wil voordat hij vastzit aan een huis en een gezin iets voor anderen doen, iets verwezenlijken.
Pierre Wilde vooral meer van de wereld zien en dat combineren met
een vorm van idealisme.
Lucie Wil graag reizen en leren van andere culturen en is het
consumentisme beu.

Exercice 123
1 Catherine, Alain en Pierre
2 a Pierre
b 'on a décidé de se réintégrer, il y a trois mois'
3 a Pierre en Lucie
b 'au siège'
4 Catherine
5 Catherine en Lucie

Exercice 124
a prison
b bouquin
c une petite bouffe
d licencier
e un bon pote
f sa bagnole
g la trouille
h embêter
i un visage plein
j volé
k d'argent
l ce bled
m ce clebs
n dingue

Exercice 125
Leerling.

Document 6 Ne nous trompons pas de futur

Exercice 126
1 Alhoewel er nog veel verschillende toekomsten mogelijk zijn, sluit iedere beslissing die we nu nemen er verschillende uit.
2 Leerling.

Exercice 127
a de beslisser
b vervelend
c de wederzijdse afhankelijkheid
d uitstellen
e de regeringsperiode
f beschouwen
g gelijk opgaan
h de bezorging aan huis
i ten koste van
j vergen
k het broeikaseffect
l verstoren
m de verstopping, de massale drukte
n het afval
o de bedreiging
p een toevlucht
q gekruist
r opwaarderen
s de overall
t het handwerk
u de metselaar
v het minder belangrijk worden
w het tekort
x stoten op
y onverschillig
z invloedrijk

Exercice 128

scenario gevolgen (...) groei (...) vermindering (...)
1 het sociale leven blijft redelijk belangrijk transport, handel (chauffeurs)
2 bezorging aan huis, detailhandel, onderhoud (dienstverlenende beroepen, informatici) supermarkten (caissières)
3 beschermen fossiele energiebronnen, verminderen van problemen van luchtvervuiling en broeikaseffect kleine handel, deur-aan-deur-diensten (melkman) toerisme, transport, distributie van consumptiegoederen (chauffeurs)
4 gedurende enkele decennia eenzelfde soort leven als nu, met problemen als verontreiniging van steden etc.
5 terugkeer tot een manier van leven die dichter bij de natuur staat, met minder comfort minder geschoolde en meer gediversifieerde arbeid (ambachtslieden)
6 comfortabel leven, maar problemen met nucleair afval, kans op nucleaire ongelukken of op nucleair terrorisme technische en wetenschappelijke arbeid van hoog niveau (natuurkundigen)


Exercice 129
a A
b C
c C
d A
e B
f B
g C
h B
i A
j B
k C

Exercice 130
1 De maatschappij is complexer dan vroeger, de problemen en oplossingen zijn sterker met elkaar verweven.
2 Op het gebied van de werkgelegenheid.
3 Omdat men via bijvoorbeeld Internet direct boodschappen kan doen en niet meer naar de winkels hoeft (dat distributiepunt wordt dan overgeslagen).
4 a Meer comfort omdat elektriciteit ruim voorhanden blijft.
b Problemen met het afval, met mogelijke rampen, met terrorisme.
5 Er zullen informatici nodig zijn, competente elektriciens, de dienstensector zal groter worden en daarbinnen met name de kantoorbanen, de 'witte en zwarte boorden' zullen nauw moeten samenwerken.
6 a Meer handarbeiders en ambachtslieden nodig.
b Onderwijs zoals vroeger.
c Dichter bij de natuur en met minder comfort.
7 Machines aanpassen, minder kas-tuinbouw, misschien extensievere landbouw met bijvoorbeeld grote veeteeltbedrijven.
8 Gebrek aan geschoolde arbeid.
9 In beide periodes zijn beslissingen genomen zonder dat men nadacht over de gevolgen op lange termijn.
10 Ze maken sommige 'toekomsten' onmogelijk.
11 a I-IV
b V-XV
c XVI

Exercice 131
1 politici, mensen die beslissingen nemen, wetenschappers, studenten
2 betoog
3 C

Document 7 La génération 2000 se prend en main

Exercice 132
1 B
2 A
3 C
4 A
5 C
6 C
7 B
8 D
9 A

Exercice 133
Leerling.

Document 8 Un coupable

Exercice 134
Leerling.

Exercice 135
1 Omdat hij aarzelt nadat de vraag hem overvallen heeft.
2 De eerste getuige houdt het kort en probeert een goede indruk te maken, de tweede begint aarzelend maar voert daarna een heel toneelstuk op.
3 Omdat hij zich een futiel detail herinnert, de ring van de beklaagde, en vervolgens pretendeert precies de gebaren van M. Caillou na te doen.
4 Zijn huidskleur (zie ook r. 48-49 'ressemble hélas ...').

Exercice 136
Leerling.

Exercice 137
Leerling.

Dossier 5 Vocation ou orientation

Exercice 138
1 roeping; Document 2, 3
(beroeps)keuze, koers; Document 6, 7
2 a onafhankelijk zijn
b kan dingen goed alleen en heeft veel durf
c Leerling.

Exercice 139
A uitzendbureau, Arbeidsbureau, scholing, bekwaamheid, ambachtsman
B (hard) werken, (bedrijfs)tak, bruto (salaris)
C middenkader / hoger kader, loopbaan, werkloosheid, werkloze, samenwerken, collega, handel/winkel, afsluiten (van een contract), werkomstandigheden, verlof, curriculum vitae (levensloop)
D toekomstmogelijkheden, sollicitatie (vraag naar arbeid), zijn ontslag aanbieden
E in dienst nemen, werknemer, werkgever, bedrijf, uitoefenen (van beroep), ervaring
F functie, opleiding
G (zijn boterham) verdienen, bedrijfsvoering, staking
H overuur, werktijden
I uitzendkracht
J werkdag
L motivatiebrief, ontslag, ontslaan
M arbeidskrachten, hand-/handarbeider, banenmarkt, beroep, overplaatsing
N netto (salaris), levensstandaard, zwart (werk)
O vacatures, beroepsvoorlichting, arbeider
P werkverdeling, werkgevers, loon, algemeen directeur, koopkracht, betrekking, solliciteren
Q kwalificaties/bekwaamheden
R werven, om-/bijscholing, vervanger, beloning, ontslaan, pensioen, vergadering, eis
S minimumloon, maatschappij, (het werk) tijdelijk staken, vakbond
T werkloosheidspercentage, voltijds, werktijd, deeltijd, (salaris) ontvangen, lopendebandwerk
V vacature, roeping, vrijwilliger, zakenreis

Document 1 La réduction du temps de travail a profité à tout le monde

Exercice 140
Leerling.

Exercice 141
a Hij ziet het als onderdeel van een al langer durende ontwikkeling.
b 1 historische aspecten
2 standpunten van werkgevers en vakbonden
3 de opgeleverde winst
4 gevolgen voor de maatschappij

Exercice 142
1 a collectieve salarisonderhandelingen
b de individualisering van de werktijden
c een niet-officiële afspraak
d de loonkosten per uur
e de verkorting van de werkweek
f de toename van de productiviteit
g afwijkende werktijden
2 a + 11
b + 8
c + 5
d + 4
e + 3
f + 7
g + 12
h + 10
i + 1
j + 6
k + 2
l + 9

Exercice 143

kern van de vraag kern van het antwoord
1 historische aspecten 1 sinds de 19e eeuw overal afname van arbeidsduur
2 standpunten van werkgevers en vakbonden 2 tegenstand werkgevers is aan het verdwijnen, werknemers nog niet eens over invulling
3 de opgeleverde winst 3 zowel werknemers als ondernemingen
4 gevolgen voor de maatschappij 4 toegenomen vrije tijd en flexibele werktijden

2 Leerling.

Exercice 144
1 B (in alle jaren afname  10 uur, echter na 1982 'un rythme ralenti', dus sneller daarvoor)
2 parttimewerk
3 Misschien moet er meer gedaan worden in dezelfde tijd of lijkt arbeidstijdverkorting (vanwege het parttimewerk) meer dan het in werkelijkheid is voor de mensen die niet parttime werken.
4 Omdat de salarissen niet tegelijkertijd dalen en omdat er meer personeel nodig is. Dat kost de werkgevers meer tijd; omdat de wens om minder te werken niet lijkt te stroken met enthousiasme voor het werk.
5 herverdeling van de salarissen
6 C

Exercice 145
a une part een deel deel-
b une règle een regel ontregeling
c une proportion een deel gedeeltelijk
d léger licht verlichting
e partager delen verdeling
f pauvre/appauvrir arm/verarmen verarming
g un labeur een zwaar werk uitwerken
h boire (bu) drinken (volt. dw.) ondrinkbaar
i petit klein verkleinen
j certain zeker de zekerheid
k le café de koffie de koffiekan / koffiezetter
l noir zwart zwartmaken
m vieux, vieille oud de oude man
n vide leeg leeg maken
o une cuillère een lepel een schepje

Document 2 Font-ils le métier dont ils rêvaient?

Exercice 146

un religieux un sapeur-pompier un avocat un mannequin
la vision mystique 'au feu' la justice le vêtement
chrétien une grue le droit pénal un rejet (par l'agence)
la foi mouiller plaider un défilé
croyant un incendie un juge de la jeunesse flasher sur
le célibat le qui-vive faire le barreau
l'inondation un pro Deo
la crasse le service juridique

un religieux
la vision mystique ? de mystieke zienswijze
chrétien ? christelijk
la foi ? het geloof
croyant ? gelovig
le célibat ? het celibaat

un sapeur-pompier
au feu ? bij de brand
une grue ? een hijskraan
mouiller ? natmaken
un incendie ? een brand
(être sur) le qui-vive ? (op) zijn hoede (zijn)
l'inondation ? de overstroming
la crasse ? het vuil

un avocat
la justice ? de rechtspraak
le droit pénal ? het strafrecht
plaider ? pleiten
un juge de la jeunesse ? een jeugdrechter
faire le barreau ? advocaat zijn
un pro Deo ? een kosteloze rechtsbijstand
le service juridique ? de juridische dienst

un mannequin
le vêtement ? het kledingstuk
un rejet ? een afwijzing
un défilé ? hier: een modeshow
flasher sur ? geboeid worden door

Exercice 147
1 religieux: j'avais la conviction ... orientation, Devenir religieux  projet de vie.
sapeur-pompier: c'était la possibilité ... qui en ont besoin
avocat: c'est avec la volonté ... dans cette carrière
mannequin: je voulais devenir ... admire
2 religieux: Gelijktijdig studie theologie en geschiedenis, vervolgens gewerkt op het gebied van die twee vakken, naar Zuid-Afrika vertrokken, universitair docent en voorzitter van een liefdadige organisatie; de combinatie van het sociale en het godsdienstige erg waardevol, het celibaat was erg moeilijk. Positief.
sapeur-pompier: Een beginnend brandweerman doet weinig spannende dingen, het onvoorspelbare van het werk is soms slopend (soms heel druk, soms dagen niets te doen), er gebeuren soms ongelofelijke dingen waarover je niet kunt spreken. Negatief.
avocat: Het contact met mensen is heel waardevol, maar het werk is heel veeleisend; het idee dat men heeft van de rijkdom van advocaten klopt niet; er hoort ontzettend veel administratief werk bij. Negatief.
mannequin: Jong begonnen met werk in de diamantsector, bij toeval terechtgekomen bij een modellenbureau, na twee jaar werk als mannequin in de VS definitieve keuze voor het vak gemaakt; daardoor een gezinsleven niet mogelijk; nog moeilijker de enorme concurrentie en de afwijzingen. Negatief.
3 religieux ? ? ? een beter functionerende kerk
sapeur-pompier ? ja ? wat men tegenwoordig belangrijk vindt voor nieuw personeel
avocat ? ? ? betere omstandigheden, eerlijker rechtssysteem
mannequin ? ja ? langer zijn, Amerikaanse nationaliteit, iets later beginnen met carrière.

Document 3 Ah, Sahara! Sahara!

Exercice 148
1 Théodore Monod, 87 jaar, is dol op de woestijn, en speciaal op de Sahara.
2 a 4
b 6, 7
c 2, 4
d 7, 8

Exercice 149
a un tourbillon een werveling
b furtive tersluikse
c quotidienne dagelijkse
d un plaisantin een grapjas
e histoire de alleen maar om
f parcourir doorkruisen
g affronter trotseren
h effarer doen schrikken
i s'infliger zich aandoen
j la cruauté de wreedheid
k abattre (omver)halen

Exercice 150
a allègre
b un évadé
c sauver
d pousser
e rééditer
f une brindille
g la vastitude
h déployé
i distrait
j révéler
k la facture
l bâtir
m assimiler à
n la genèse
o écumer
p percer
q préserver

Exercice 151
1 Op de comfortabele manier waarop je tegenwoordig door de woestijn kunt reizen.
2 L'eau hésite entre la saumure et le purin.
Infâmes bouillies où flottent des cadavres d'insectes et des crottes de chèvre.
3 De ontsnapten proberen het vege lijf te redden, terwijl Monod het juist in gevaar brengt.
4 a Edel en nuttig, maar niet in verhouding tot de ontberingen die hij had doorstaan.
b De enigen die de resultaten van zijn werk zien zijn onoplettende scholieren.
5 a literatuur
b filosofie
c Kunstenaar die met op het strand gevonden materiaal werkt.
d Kunstenaar die met in het bos gevonden materiaal werkt.
6 Deze vier noemen zichzelf kunstenaar of filosoof, en Monod niet.

Exercice 152
Théodore Monod, 87 jaar oud. Heeft boek geschreven. Sinds 60 jaar doorkruist hij de Sahara. Legde vroeger 40 km. per dag af, nu misschien nog 10 km. Opgewekt man. Wetenschappelijke interesse en kennis. Pacifist. Vegetariër. Geen kunstzinnige ambities. Mysterieus.

Exercice 153
1 a une annonce
b conseiller
c Le pharmacien
d la brutalité
e une boussole
f une cotisation
g la pile
h le contrôleur
i votre valise
j le destinataire
k La police judiciaire
l postulants
m Le sous-sol
n un médicament
o le quai
p musicien
2 a een waarschuwing
b berichten
c de apotheker (verouderd)
d de brutaliteit
e een passer
f een aandeel, medewerking
g het slagwerk, het drumstel, de accu
h de bestuurder
i uw kist, kofferruimte, brandkast
j de aangesprokene
k het onderzoek
l een verzoekende
m het onderaards gewelf
n een dokter
o het bordes
p muziek-

Document 4 Annonces

Exercice 154
a acteur acteur
rédacteur redacteur
restaurateur restaurateur/restauranthouder
b physicien natuurkundige
comédien acteur
chirurgien chirurg
c intendant beheerder
savant wijsgeer
d bûcheron houthakker
forgeron smid
maçon metselaar
e épicier kruidenier
pâtissier banketbakker
trésorier penningmeester
f plongeur afwasser/duiker
serveur kelner
professeur leraar
g antiquaire antiquair
fonctionnaire ambtenaar
secrétaire secretaris
h chimiste scheikundige
dentiste tandarts
fleuriste bloemist

Exercice 155
1 a + 16
b + 12
c + 8
d + 9
e + 11
f + 18
g + 13
h + 6
i + 1
j + 10
k + 14
l + 17
m + 3
n + 15
o + 5
p + 4
q + 7
r + 2
2 a environnemental
b diriger
c quotidien
d la mise en oeuvre
e le suivi
f l'impact
g un superintendant
h annuel
i l'expatriation
j le pilotage
k pourvoir

Exercice 156
1 a maandelijks
b het voorkomen
c kinder-
d een krottenwijk
e de smaak, hier: het gevoel
f de richting
2 a + 4
b + 8
c + 5
d + 1
e + 7
f + 9
g + 6
h + 3
i + 2

Exercice 157
1 NT
2 NT
3 NG
4 NG
5 NT
6 NT
7 EM/CM
8 NG
9 EM
10 CM
11 EM
12 NT

Exercice 158
1 8
2 3, 4, 9, 10, 11
3 8, 9, misschien 10
4 4
5 10
6 4
7 1
8 6, 9, 10, 11

Exercice 159
Leerling.

Document 5 L'euro et le chômage

Exercice 160
1 a redactioneel artikel (hoofdartikel)
b opiniëren
c de hoofdredacteur
2 De werkloosheid in Europa daalt. Blijkbaar zijn we aan het eind van de moeilijkste periode, alhoewel dat nog niet helemaal zeker is, omdat het altijd de banen met weinig perspectief zijn die het eerst aangeboden worden als het beter gaat. De notie 'employabiliteit' wordt belangrijk.

Exercice 161
1 a de opleving
b de groei
c de algemene munt (euro)
d een begrotingsoffer
e een strak monetair beleid
f het rentepercentage
g de stijging van de dollar
h de kosten
2 a het werkeloosheidscijfer
b een toename van werkeloosheid
c de werkgelegenheid
d een contract voor bepaalde termijn
e de uitzendkracht
f het opleidingsniveau
3 a de nek omdraaien
b opnieuw starten
c dragen
d uitmonden in
e resulteren in

Exercice 162
I Frankrijk, Duitsland, Spanje
Er zal geen economische groei zonder banen zijn in Europa.
II de invoering van de euro werkloosheid zou stimuleren.
Extreme zuinigheid en een strak monetair beleid ten behoeve van de Duitse eenwording.
III Daling van de rente en stijging van de dollar.
IV die zich blijvend zullen omzetten in vaste banen.
V de concurrentie kracht bij wordt gezet door nog steeds door ontslagen proberen de kosten te laten dalen.

Exercice 163
1 Omdat het een neologisme is en een directe verfransing van een Engelse term.
2 globalisation, compétitivité
3 overtuigen
4 B
5 I griep
II verklaring
III uitwerking
IV probleemstelling
V conclusie

Exercice 164
a + 8
b + 10
c + 7
d + 9
e + 2
f + 4
g + 6
h + 5
i + 1
j + 3

Document 6 Ouvrir son commerce

Exercice 165
1 een eigen zaak beginnen, tips en raadgevingen
2 a jonge starters in de middenstand
b tijdschrift voor jongeren, tijdschrift van een opleiding of van de overheid

Exercice 166
1 a delegeren
b de klant in de watten leggen
c gemotiveerd zijn
d de bank overhalen (letterlijk: de bankier verleiden)
e je project goed bestuderen
f zich informeren en zich ontwikkelen
g een naam kiezen
h het uiterlijk verzorgen
i reclame maken
j de juiste ruimte vinden
2 1 kopje c
2 kopje f
3 kopje e
4 kopje d
5 kopje j
6 kopje g
7 kopje h
8 kopje a
9 kopje i
10 kopje b

Document 7 Quelle relation du diplôme à l'emploi?

Exercice 167
1 C
2 Forum: un patron répond à vos questions, serie interviews met leidinggevende zakenmensen
doel: voorlichting.

Exercice 168
Koptekst a B
1 a A
b A
c A
2 a B
b A
c B
d C
3 a A
b A
c B
4 a B
b C
c A
d C
e A
5 a C
b C
c A
d B
6 a C
b B
7 a C
8 a C
b A
9 a B
b A
c A
d C

Exercice 169
zelfstandig naamwoord werkwoord vertaling werkwoord
a une attente attendre wachten
b le recrutement recruter werven
1a la restauration restaurer te eten geven
1b la gestion gérer beheren
1c le développement développer ontwikkelen
2a une exigence exiger eisen
2b la satisfaction satisfaire tevreden stellen
3a un établissement établir vestigen
3b l'utilisation utiliser gebruiken
4a une alternance alterner afwisselen
5a la préparation préparer voorbereiden
5b l'accueil accueillir ontvangen
5c un apprentissage apprendre leren
5d la réussite réussir slagen
6a le renseignement renseigner inlichten
7a la sélection sélectionner een selectie maken
7b le témoignage témoigner getuigen
8a un effort s'efforcer moeite doen
8b l'acquisition acquérir verwerven
9a un enseignement enseigner onderwijzen
9b l'espoir espérer hopen
9c la vente vendre verkopen

Exercice 170
a 2
b 6
c 3
d 1
e 8
f 5
g 9
h 4
i 7

Exercice 171
1 lijkwagens
2 slapeloosheid
3 mijn beloning

Document 8 Le Zèbre

Exercice 172
Leerling.

Exercice 173
1 Als Gaspard, gekleed in een handdoek, zijn deur achter zich in het slot heeft laten vallen, komt Camille naar boven; hij vlucht naar de bovenste overloop maar zij achtervolgt hem. Als Gaspard ten slotte Camille ziet, vraagt hij: 'Wat doet u daar?'
2 Omdat dat het verhaal verlevendigt en de lezer meeneemt naar 15 jaar daarvoor.
3 Omdat Gaspard zo smekend kijkt.
4 Ze schopt hem tussen de benen.
5 Hij laat Camille haar oude regenjas aantrekken en gooit een bak water over haar heen, omdat ze bij de eerste ontmoeting ook verregend was.
6 Ze vergeet haar tekst.
7 Ze gooit hem van de trap.
8 Je kunt je voorstellen hoe verbaasd Natacha was haar moeder kletsnat en haar vader poedelnaakt op de trap te vinden.

Exercice 174
Leerling.

Exercice 175
Leerling.

Dossier 6 Les arts

Exercice 176
Leerling.

Exercice 177
1
schilderkunst muziek film
le coloris un quatuor un écran
une fresque murale la sonorité un dessin animé
encadrer l'auditoire le metteur en scène
le paysagiste un choeur le gros plan
le vernissage un ensemble vocal le court métrage
le pinceau un récital le César
une huile sur toile faire des gammes une séance
une esquisse un morceau le tournage
un trompe-l'oeil la partition la version doublée
peindre l'enregistrement la pellicule

2
schilderkunst muziek film
de kleurgeving een (strijk)kwartet een scherm
een wandschildering de klank een tekenfilm
inlijsten het publiek de regisseur
de landschapsschilder een koor de close-up
de vernissage, de opening een vocaal ensemble de korte film
het penseel een solo-uitvoering de César (onderscheiding)
een olieverfschilderij (toonladders) oefenen een voorstelling
een schets een fragment de opnames
een trompe l'oeil, een nabootsing de partituur de nagesynchroniseerde versie
schilderen, verven de opname de film (het materiaal)

Document 1 Anne Gastinel

Exercice 178
1 jeune: un petit quart de siècle
vieux: âgé de près de 300 ans
2 De cello van een beroemde cellist wordt voor een jaar uitgeleend aan Anne Gastinel.

Exercice 179
1 Leerling.
2 Leerling.
3 Leerling.
4 B

Exercice 180
1 Leerling.
2 Het voornaamste doel van Gastinel is dat ze met haar muziek de wirwar van onderliggende emoties kan ontrafelen.
3 Leerling.

Exercice 181
1 Suggestie voor raden: het gaat eerst over de moeder, dan de vader, dan ... Progéniture = kinderen.
Bovendien zit in het woord 'progéniture' een deel van het woord 'genèse', ontstaan, en 'pro'.
2 A
3 un couple een echtpaar
leur étreinte hun omarming

Exercice 182
1 Leerling.
2 la jeune fille; problème avec elle-même; l'instrument; un 'autre soi-même'; porté telle une armure
3 Leerling.

Exercice 183
1 s'épanouit klinkt op
(la) coexistence (het) samenleven
un Bernardel een cello gebouwd door Bernardel
habité gebruikte
arracher losrukken, ontnemen
la peau de huid
étreigne omarmt
une déférence een eerbied
la veuve de weduwe
osait durfde
2 Gastinel bespeelde eerst een Bernardel en nu een Goffriller (18e eeuw), die eigendom was van Pablo Casals, een beroemd cellist. Ze heeft eerbied voor het instrument. Ze mag het gedurende een jaar gebruiken.

Exercice 184
1 Leerling.
2 C

Document 2 Et un sourire

Exercice 185
1 E

Document 3 P. Cézanne

Exercice 186
1 Portret van de schilder Paul Cézanne.
2 La vie et l'oeuvre de Cézanne. Cézanne a bouleversé l'histoire de l'art.
3 Phosphore is een tijdschrift voor lycéens.
4 Het zijn citaten.

Exercice 187
a + 8
b + 17
c + 22
d + 1
e + 9
f + 5
g + 18
h + 12
i + 2
j + 11
k + 13
l + 23
m + 6
n + 14
o + 7
p + 25
q + 19
r + 26
s + 10
t + 20
u + 3
v + 16
w + 24
x + 21
y + 4
z + 15

Exercice 188
1
1a tevreden insatisfait ontevreden
1b beginnen cesser stoppen
1c zeker zijn van douter twijfelen
1d het einde le début het begin
2a voorlopig définitivement definitief
2b verveeld passionné geboeid
3a loslaten retenir vasthouden
3b de zwakte la puissance de kracht
3c aanvechtbaar incontestable onbetwistbaar
4a gewonnen perdu verloren
4b een ouderdom une jeunesse een jeugd
5a de onwetendheid la connaissance de kennis
6a oude futur toekomstige
6b geringschatten admirer bewonderen
7a zacht fort sterk
7b kil sensuel zinnelijk
7c ontvlammen s'assagir rustiger worden
7d onrustig serein kalm
8a onbekend célèbre beroemd
8b neerslaan (van de ogen) lever opslaan
8c de aarde le ciel de hemel
8d onbelangrijk principal voornaamste
9a goed gekamd hirsute verward
9b de stad la campagne het platteland
10a verminderen augmenter vermeerderen
10b de verzoening la rupture de breuk
10c gevleid blessé gekwetst
11a ontvangen envoyer opsturen
11b toelaten refuser weigeren
12a samenvoegen séparer scheiden
12b concreet abstrait abstract
14a de terugval le progrès de vooruitgang
15a achteloos précieusement zorgvuldig
15b vervangbaar indispensable onmisbaar
16a een lelijkheid une beauté een schoonheid
16b het duister la lumière het licht
19a vroeg tard laat

2 D gezocht bij 'ezel', in plaats van bij schildersezel: le chevalet

Exercice 189
1 faux; faux
2 vrai; vrai
3 faux
4 faux; faux
5 vrai
6 vrai; vrai
7 vrai
8 faux; vrai
9 vrai
10 faux; vrai
11 vrai
12 vrai; faux
13 vrai
14 vrai
15 faux; faux
16 vrai
17 vrai
18 faux
19 faux; vrai

Exercice 190
volgorde: f, c, d, h, g, i, e, j, k, a, b

Document 4 Histoire d'un tableau

Exercice 191
1 a Leerling.
b De tekst beschrijft de compositie en de onderdelen van het schilderij.
2 Leerling.
3 a La leçon de la musique
b het Britse koningshuis
c 17e eeuw
d Vermeer-tentoonstelling

Exercice 192
clair obscur
la lumière het licht foncé donker
l'éclairage de verlichting l'ombre de schaduw
ensoleillé zonnig l'obscurité het donker
une lueur een schijnsel ténébreux duister
une clarté een helderheid terne mat
étincelant glinsterend
illuminer verlichten
radieux stralend
l'éclat de glans

Exercice 193
1 Lichtval van links, door een venster.
2 Er is contrast tussen het eind van het vertrek en het dichterbij gelegen deel.
3 a op de vloer
b ruimtelijke werking, contrast met het rijk versierde kleed op tafel

Exercice 194
1 le virginal; la basse de viole
2 de spiegel le miroir
de schildersezel le chevalet
het schilderij le tableau
de stoel la chaise
de tafel la table
het kleed le tapis
de kruik la cruche / le pichet

Exercice 195
1 De gamba versterkt het silhouet van de vrouw en schept afstand tussen het paar en de kijker.
2 a Via de spiegel kun je het gezicht van de vrouw zien.
b Een stuk van de schildersezel, waardoor de schilder zelf ook aanwezig is.
3 bizarrement

Exercice 196
1 Nee, haar geliefde. (manifestement son amoureux)
2 Dat muziek vrolijk en verzachtend is. Zie de tekst op de klep van het instrument.

Exercice 197
Deze site is helaas niet meer te openen. De gevraagde informatie is grotendeels te vinden via http:www.yahoo.fr. Kies voor art et culture. Klik dan door naar arts plastiques, peinture, artistes peintres, maîtres. Kies voor Vermeer.

1 Leerling.
2 La leçon de musique interrompue ? Frick Collection/New York
La femme au luth ? Metropolitan Museum of Art/New York
Le concert ? gestolen uit Gardner Museum/Boston
Une dame debout au virginal ? National Gallery/Londen
Une dame assise au virginal ? National Gallery/Londen
La dame à la flûte ? National Gallery/Washington

Exercice 198
a bleu
b noir
c jaune
d vertes
e vert
f bleu
g noir rose
h rouge
i bleus
j blanche
k vert
l bleu
m blanche
n blanche
o rouge
p gris
q blanc

a être un cordon-bleu ? een uitstekende kookster zijn
b regarder quelqu'un d'un oeil noir ? iemand vuil aankijken
c rire jaune ? lachen als een boer die kiespijn heeft
d en dire des vertes et des pas mûres ? verbazingwekkende en aanstootgevende dingen vertellen
e un vin vert ? een jonge wijn
f prendre quelqu'un pour un bleu ? iemand voor een beginneling aanzien
g pousser les choses au noir ? overdreven pessimistisch zijn
voir la vie en rose ? het leven van de zonnige kant bekijken
h se fâcher tout rouge ? rood worden van kwaadheid
i être couvert de bleus ? onder de blauwe plekken zitten
j passer une nuit blanche ? een slapeloze nacht hebben
k donner le feu vert à ? het groene licht geven aan
l avoir le sang bleu ? blauw bloed hebben / van adel zijn
m donner carte blanche à quelqu'un ? iemand de vrije hand geven
n blanc de peur ? wit van angst
o voter rouge ? rood stemmen
p il fait gris ? de lucht is betrokken
q regarder quelqu'un dans le blanc des yeux ? iemand strak aankijken

Document 5 Un monde nouveau

Exercice 199
Hij zou deels dezelfde problemen hebben als een bouwheer van nu: fundamenten, stabiliteit van de hoge muren en ramen, maar zonder hoge kranen, graafmachines of machinale zagen (voor steen en hout), en ook zonder staal.

Exercice 200
1 I Een nieuwe wereld: nieuwe ambities en veranderingen
II De architect: de techniek en de administratie van het bouwen
III De middelen van expressie: architectuur, ontwerpen
IV Het bouwterrein: de werklieden, de materialen
(appendices Documentatie: schriftelijke getuigen van de bouw)
2 1 ja p. 102
2 nee
3 ja pp. 104, 114, 142
4 ja pp. 118, 122, 162
5 ja p. 38

Exercice 201
1 Leerling.
2 Leerling.
3 a + 1
b + 3
c + 2
d + 4

Exercice 202
1 a les incursions de invallen
b se sont révélées leken
c meurtrières moorddadig
d les assauts de aanvallen
e néant (het) niets
f le traité het verdrag
g édifiant opbouwend
h décisif beslissend
2 a uitgestrekt
b voortgekomen
c westerse
d onder de bevoegdheid van
e opkomen
f stedenbouwkundig
g het model
h uit zijn voegen barsten
i opgebouwd
j een gebied
k onophoudelijk

Exercice 203
1 a A
b C
c A
d B
e A
f B
g C
2 a wonen
b verlaten
c het voortbestaan
d melding maken van
e ertoe leiden
f eruit voortkomen
g trekken
h de aanpassing

Exercice 204
L'EXPLOSION ARCHITECTURALE DU MOYEN AGE
veranderde voedingsbodem voor nieuwe architectuur
Egypte en Rome wel veel bijzondere gebouwen echter losstaande werken: sporen nagelaten.
in het nieuwe westen:
? door alle lagen gedragen, in stad, op platteland
? eerst naar Romeins model
? tijdens de hele periode van M.E.

UN MONDE NOUVEAU
groei in bevolking, opbrengst landbouw, grootte van steden
M.E. samenleving: unieke demografische ontwikkeling
tegelijkertijd: 1. modernisering van landbouw 2. hogere opbrengst
+ groei en veranderde rol van de stad ?> centrum van samenzijn

LA VILLE MÉDIÉVALE
indeling en rol van de stad
oude stad: versterkt centrum voor bestuur, bevolking buiten de muren
nieuwe stad: ook openbare gebouwen, kathedraal
maar stad ?> centrum van activiteiten: handel, werkgelegenheid
steden kruispunten in nieuw web van (water)wegen

Exercice 205
1 Over de plotselinge toename van kerkenbouw in Europa na 1000 na Christus.
2 B
3 A

Document 6 Marion

Exercice 206
1 filmrubriek
2 a filmrecensies
b bioscoopgangers
3 bij tekst 1: drie hartjes
bij tekst 2: de boventitel 'In de schijnwerper' ('coup' als in 'coup de coeur', 'coup de foudre')

Exercice 207
a + 6
b + 9
c + 1
d + 11
e + 14
f + 8
g + 5
h + 16
i + 4
j + 12
k + 2
l + 3
m + 7
n + 10

Exercice 208
a la toile de fond
b un fauché
c de lucidité corrosive
d user de
e l'enjeu
f un bijou
g un maçon
h brosser
i récurrent
j exemplaire

Exercice 209
1 a Over het verhaal, de omgeving van Marion.
b Over details die moeten onderstrepen dat de film goed is.
2 Dat er meer redenen zijn om 'Marion' een goede film te noemen.
3 lange scènes en toch veel ritme in de film
de film geeft heel goed klassenverhoudingen weer
uitstekende acteurs
4 r. 1-r. 3 introductie van de filmmaker
r. 3-r. 10 schets van het onderwerp van de film
r. 10-r. 15 boodschap van de film
5 a Bespreking 1 zegt veel over het verhaal.
b Bespreking 2 legt de nadruk op de boodschap van de film.

Exercice 210
1 Leerling.
2 Uit het verhaal van de film
3 Regisseur: Manuel Poirier
Cast:
Jean-Luc Bideau
Marie-France Pisier
Pierre Berriau
Elisabeth Commelin
Thema's: verhoudingen tussen mensen met geld en mensen zonder geld; confrontatie Parijs-platteland
Plaats: dorpje in Normandië
Personages: Marion, meisje van 10; vader, moeder; buurman, buurvrouw
Verhaal: de ouders van Marion gaan in een klein dorp in Normandië wonen. Haar vader is erg handig, hij ritselt ook nogal wat. Hun buren zijn een Parijs echtpaar dat de vakanties daar doorbrengt. Ze raken erg gesteld op Marion en willen haar zelfs 'adopteren' en naar een sjieke school in Parijs sturen.

Document 7 Het geheim van Dora

Exercice 211
1 een boekbespreking
2 alinea 1-3
alinea 4-9
alinea 10-15
3 Modiano
het verhaal van Dora Bruder
Modiano en Dora Bruder
4 a 1, 4
b 2
c 13
d 4, 6, 7, 8, 9, 14

Exercice 212
1 Leerling.
2 I Patrick Modiano
II Patrick Modiano
III weergave inhoud
IV Patrick Modiano
V Patrick Modiano
VI weergave inhoud
VII weergave inhoud
VIII eigen mening

Exercice 213
1 A
2 A
3 A
4 C
5 A

Exercice 214
Leerling.

Document 8 Dora Bruder

Exercice 215
bijvoorbeeld:
Bruder, Dora
(Parijs 25-2-1926 ? Auschwitz 1942?) Joodse ouders: Oostenrijkse vader, Hongaarse moeder. Vader oorlogsinvalide na dienst in het Vreemdelingenlegioen. Gezin woont aan de Boulevard Ornano, 41. Pensionaat Saint-Coeur-de-Marie, 12e arr. Weggelopen in december 1941. Vier maanden later thuisgekomen. Gevangengezet in de kazerne van Tourelles. Op 13 augustus 1942 overgebracht naar het kamp van Drancy. Op 18 september weggevoerd naar Auschwitz.

Exercice 216
1 appèl om acht uur 's morgens
lunch: kool
wandeling op het binnenplein
avondeten om zes uur
appèl
2 'arische' vrouwen die, toen joden verplicht werden gesteld de gele ster te dragen, zich solidair opstelden. Zo had iemand haar hond een ster omgehangen, een ander droeg acht sterren met daarop de letters van het woord Victoire geborduurd.
3 Westerbork
4 De moeder van Dora wordt eerst vrijgelaten omdat ze Hongaars was en daarna opnieuw geïnterneerd.
5 Het geheim van Dora's verdwijning zal altijd haar geheim blijven.

Exercice 217
Leerling.

Exercice 218
Leerling.

Dossier 7 Notre vieille terre

Exercice 219
Leerling.

Document 1 Alerte, la terre se réchauffe

Exercice 220
1 Het hoger worden van de gemiddelde temperatuur op aarde.
2 kloof; smelten
3 Dat de woestijn zal oprukken tot de poolgebieden.

Exercice 221
1 a tegengaan
b stijgen
c dor
d opslokken
2 a + 2
b + 5
c + 6
d + 1
e + 3
f + 7
g + 4

Exercice 222
1 a accroître
b le taux
c exclu
2 a + 2
b + 5
c + 6
d + 4
e + 3
f + 1

Exercice 223
1 a hypothese: In de loop van de komende duizend jaar zou de gemiddelde temperatuur op aarde met 4 graden kunnen stijgen.
gevolgen:
1 Woestijnen verplaatsen zich.
2 De nu tropische gebieden worden onbewoonbaar.
3 Het niveau van de zeespiegel stijgt, er komen overstromingen.
conclusie: Men moet zich bewust zijn van de risico's, als de hypothese waar is.
b griep: De temperatuur op aarde stijgt langzaam.
verklaringen:
1 De verontreiniging neemt toe.
2 Het klimaat zelf is op natuurlijke wijze variabel.
2 De temperatuur van de aarde zelf is ?18C vanwege de infrarode straling vanuit de aardbol. De gemiddelde temperatuur op aarde is echter 15C, omdat verschillende gassen die in de lucht aanwezig zijn enerzijds de warmte van de zon doorlaten en anderzijds een deel van de verkoelende infrarode straling tegenhouden.
3 landbouw en industrie
4 Dan is er een toename van de temperatuur met gemiddeld 4 graden.
5 a Rio: Het besluit om uitstoot van gassen die broeikaseffect veroorzaken terug te brengen tot het niveau van 1990.
b Berlijn: Het besluit van Rio in de praktijk uitvoeren.
6 a Ze treuzelen vanwege de hoge financiële lasten.
b Ze zeggen dat deze het plan dan helemaal niet kunnen uitvoeren.
c Ze zijn weerbarstig.

Document 2 Le réchauffement de la terre fait froid dans le dos.

Exercice 224
1 a Op de stijging van de gemiddelde temperatuur.
b Op de huivering die je bij denken aan een rampscenario krijgt.
2 a De gevolgen voor het leven op aarde.
b De gevaren van mogelijke overstromingen.
c De gevolgen voor de landbouw.
d Het einde van de wintersport.

Exercice 225
1 I B
II D
III A
2 De planten- en diersoorten krijgen een beroerd ('honds') leven.

Exercice 226
1 déborder: overlopen, buiten hun oevers treden; déborder de: overlopen van
2 havens van New York en andere havens
badplaatsen
lagere delen van het 'Rijk van het Midden'
oostkust van de VS
Bangladesh
eilanden
3 a Onleefbare steden waar je je alleen nog over water kunt verplaatsen.
b China
c Vlakke eilanden, in de vorm van een platvis.
d Het lot van Atlantis, het gezonken eiland uit de mythologie.
e Zoals de Duitse verdedigingswal langs een deel van de Atlantische kust.
4 Omdat 70% van de wereldbevolking in een kuststrook leeft.

Exercice 227
1 gunstige; ongunstige
2 1 faux: supportent difficilement (r. 12-13)
2 faux: les sols sont trop pauvres (r. 15-16)
3 vrai: réduiront les rendements de l'agriculture (r. 17-18)
4 vrai: qui les amputera de leurs deltas nourriciers  leur fertilité (r. 23-24)
5 vrai: aggravation de l'érosion (r. 27-28)
3 a la fin d'un monde (het eind)
b les chants désespéres (de wanhoopsliederen)

Exercice 228
1 De opwarming van het klimaat zal ervoor zorgen dat de gletsjers smelten en dat men in de Alpen niet meer zal kunnen skiën.
2 vertalingen:
a een lawine van slecht nieuws
b de schuchtere / verkleumde aanbidders
c een pas/fris uitgevoerde studie
d de fanaten/gesmoltenen van de sneeuw
3 a hun aanbeden/top-pistes
b de Zwitserse klimatoloog
c wat dan met
d de Franse sneeuw

Document 3 A la reconquête du temps perdu

Exercice 229
1 Heroveren van verloren tijd: het is gezond / weer in om tijd te willen verliezen.
2 ja

Exercice 230
1 C
2 D
3 D
4 D
5 A
6 C
7 B
8 B
9 B
10 B
11 C
12 C
13 C
14 C
15 B
16 C
17 A
18 C

Exercice 231
flora fauna
a de beverrat x
b het veld x
c de zoogdieren x
d de beer x
e de ploegvoren x
f het schaap x
g de zoolgangers x
h de boomgaard x
i de gewervelden x
j het groen x
k de pinguïn x
l het vee x
m de knaagdieren x
n de tarwe x
o de knop x
p de granen x
q de vleeseters x
r de zonnebloem x
s de ree x
t het blad x

Exercice 232
flora fauna
a de planteneters x
b de helling, de wijngaard x
c de stormvogel x
d de gevleugelde dieren x
e de trekvogels x
f de struik, de heester x
g het wild x
h de heg x
i de struik, het bosje x
j de roofdieren x
k de heide x
l de schors x
m de knoflook x
n de klaver x
o het braakliggen(d land) x
p de roofvogels x
q de klaproos x
r het onkruid x
s het hert x
t het vrouwtjesdier x

Document 4 Beau comme un champ cultivé

Exercice 233
1 inleiding: I
middenstuk: II, III
slot: IV
2 Dit artikel behandelt de bijzondere vormen die men op het land kan tegenkomen en die het resultaat zijn van landbouw of van 'land art'.

Exercice 234
Leerling.

Exercice 235
1 ontvolking, stedelijke druk, toeristische druk
2 overheid en plaatselijke groepen in 1967
3 1 Bretagne 1969
2 Normandië 1974
3 Provence 1997

Document 5 Mais combien sont-ils?

Exercice 236
1 tellingen van dieren in de vrije natuur
2 populair-wetenschappelijke tekst; informatie verschaffen
3 algemeen publiek (met interesse in dierenpopulaties)

Exercice 237
a vergelijkend
b opsommend
c finaal
d tegenstellend
e voorwaardelijk
f oorzakelijk
g oorzakelijk
h finaal
i temporeel
j argumenterend
k tegenstellend
l toelichtend
m argumenterend
n tegenstellend

Exercice 238
tussen 1 en 2: toelichtend, impliciet
tussen 2 en 3: opsommend, tegenstellend, impliciet
tussen 3 en 4: oorzakelijk, expliciet
tussen 4 en 5: tegenstellend, opsommend, impliciet

Exercice 239

On quadrille l'Afrique à la recherche des bouses d'éléphants

I Loin d'être anecdotiques, ces problèmes permettent non seulement de mieux connaître l'espèce (même s'il est impossible de dénombrer tous les individus vivant sur la planète), mais aussi d'apprécier les relations qu'entretient tout être vivant avec son milieu. Comment expliquer que les manchots d'Antarctique ont augmenté de moitié en vingt-cinq ans? Une des hypothèses avancées par le CNRS lie cette augmentation au réchauffement de l'océan, qui favoriserait le développement piscicole. En effet, on peut supposer que les manchots sont devenus plus nombreux, car les poissons-lanternes dont ces oiseaux se nourissent, ont augmenté; ou que ces poissons se sont tout simplement rapprochés de la colonie.
II Le comptage d'une espèce permet aussi de tirer la sonnette d'alarme quand sa survie est en danger. On a ainsi prouvé que chaque année 4 000 albatros d'Antarctique étaient tués par les pêcheries: on a donc demandé à ces dernières de pêcher seulement la nuit dans cette zone.
III Les problèmes ne se résolvent pas toujours aussi simplement. En Afrique, on s'obstine encore à recenser les éléphants en comptant leurs crottes, une méthode qui génère de nombreuses erreurs. Les chiffres avancés par les spécialistes peuvent en effet varier entre 28 600 et 58 000 éléphants. Certains se servent de cette dernière extrapolation pour dire que l'éléphant n'est pas menacé. 'Ainsi ont-ils obtenu le déclassement des animaux du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe en annexe 2 de la Convention de Washington', s'insurge Pierre Pfeffer du Musée national d'histoire naturelle. 'Car tout le problème du comptage, c'est non seulement de trouver la technique adéquate à l'espèce, mais également d'estimer la marge d'erreur qui en découle. Et quand celle-ci atteint 200%, le comptage relève alors davantage de la sorcellerie que de la rigueur scientifique'.

Exercice 240
a concluderend tot slot
b temporeel zodra
c tegenstellend daarentegen
d concluderend dus
e toelichtend in het geval van
f argumenterend natuurlijk
g opsommend ten eerste ? ten tweede
h redengevend daarom
i oorzakelijk vanwege
j tegenstellend aan de andere kant
k als f
l concluderend vandaar
m opsommend eerst ? vervolgens
n vergelijkend ook
o tegenstellend toch
of: temporeel terwijl

Document 6 Dans 15 ans ...

Exercice 241
a I de inrichting van de planeet
b II een vliegmachine
c III een ideaal dieet
d II de romp
e I de ontbossing
f III de hart- en vaatziekten
g I de droogtes
h II zeer concurrerende tarieven
i III de voeding
j III de gezondheid

Exercice 242
1 De mogelijkheid om wat op aarde gebeurt via satellietbeelden waar te nemen.
2 De vergroting van vliegtuigen.
3 De kennis van het verband tussen voedsel en het voorkómen van bepaalde ziekten.

Exercice 243
a remonter ondermijnen
b céder overwinnen
c la prépondérance de toename
d subir missen
e retenir verschaffen
f repérer beheren
g la plénitude de reikwijdte
h la maintenance de onteigening
i l'amplificateur de omvang
j une onde een rij
k bousculer vervoeren
l en vain in groten getale
m le starter het vliegtuig
n la nuisance de verlenging
o la vigilance de samenvoeging
p parfaire zich voeden
q prématuré evenwichtig
r une incantation een droombeeld
s un effondrement een opeenhoping
t chancelant bemoedigend
u la bande de link
v aviser aanbevelen
w tellement bijna
x se précipiter vers gaan naar
y précoce gunstig
z un abus een afname

Exercice 244
1 a Alles zou vanaf nu goed moeten gaan, omdat we alles precies kunnen plannen.
b Software die de kosten van verschillende routes kan berekenen.
2 Het ziet eruit als een boemerang, zonder ramen; binnenin zitten de passagiers op hele brede rijen; de afstand die het zonder tussenstop kan afleggen, is 12.000 km.
3 product/bestanddeel vermindert risico op
fruit en groenten ziekten
koolsoorten griep
zuivelproducten griep
olijfolie hart- en vaatziekten
groenten met veel betacaroteen hart- en vaatziekten
kleine hoeveelheden rode wijn hart- en vaatziekten
vette vis hartinfarcten

Document 7 Jours de colère

Exercice 245
Leerling.

Exercice 246
1 Catherine Corvol: onrust in het lijf, meerdere minnaars, mooi
2 Dat wat iedereen dacht, niet klopte.
3 poëtisch: la broussaille étincelante de rosée; le printemps commençait à fleurir les berges de la vallée; la rivière toute encombrée et sonore de bûches; comme un immense et lent troupeau gris grondant en continu une sourde clameur.
realistisch: son mari l'avait rejointe à l'aube sur la route de Clamecy; un peu en amont du pertuis de Clamecy; à l'époque de l'arrivée du grand flot des bûches descendues des cours d'eau du haut Morvan; on ne distinguait presque plus l'eau de la rivière, celle-ci semblait ne plus charrier que du bois. Er zijn meer voorbeelden te vinden van poëtisch en realistisch taalgebruik.
4 Hoe Vincent Corvol met zijn vrouw vecht en haar neersteekt.
5 Bosbouwer en -eigenaar.
6 Deze zin kondigt aan dat Mauperthuis zijn voordeel gaat doen met de misdaad, zoals duidelijk wordt in de laatste zin: hij gaat Corvol chanteren.

Exercice 247
Leerling.

Exercice 248
a de finale le tournoi
b de eindhalte le trajet de l'autobus
c de dood la vie
d de aankomst la course
e het verstrijken le délai
f de genezing la maladie
g de landing le voyage en avion
h de conclusie le raisonnement
i de uitgang le verbe
j de punt la phrase
k het eind le film
l de avondschemering le jour
m de grens le terrain
n de opluchting l'angoisse
o het uiteinde la table
p de uitkomst la situation
q de ontknoping la pièce de théâtre
r de oplossing le problème
s de grens le pays
t de top la montagne
u de staart le cortège
v de vervulling le service militaire
w de sluiting l'inscription

Er zijn (enkele) andere mogelijkheden. Controleer met een goed woordenboek.

_________________


Studenten december Image Banner 728 x 90
avatar
SoepVanDeDag
Admin

Aantal berichten : 290
Registratiedatum : 02-10-10
Leeftijd : 22
Woonplaats : Noord-Holland

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum